Helga Mennen - Podologie-Kinesitherapie

m6

 

© 2018 Helga Mennen bvba - all right reserved

Design by Koen Vermeulen

X-benen of genu valgum bij kinderen

Genu valgum of X-benen is een orthopedische afwijking van de knie die in verschillende vormen kan voorkomen, namelijk de normale of fysiologische X-benen en de afwijkende of pathologische X-benen.

Op de leeftijd van 3 jaar spreken we van een normale of fysiologische genu valgum. Hierbij draait het onderste lidmaat naar binnen waardoor de knieën tegen elkaar wrijven en de enkels uit elkaar staan. Deze afwijking kan geaccentueerd worden door dikke bovenbeentjes en/of platvoetjes. Deze X-stand corrigeert zich langzaam, zodat op de leeftijd van 7 jaar zich een normale stand van de knieën ontwikkelt. Behandeling is aangewezen wanneer de genu valgum slechts aan één zijde voorkomt, of wanneer de afwijking na de leeftijd van 7 jaar nog blijft bestaan in combinatie met een afwijkende voetstand (de kans op natuurlijk herstel na deze leeftijd is klein). In ernstige gevallen kan deze afwijking pijn veroorzaken aan de voorzijde of binnenzijde van het kniegewricht.

<Terug naar klachten>

HelgamennenXbenen