Helga Mennen - Podologie-Kinesitherapie

m6

 

© 2018 Helga Mennen bvba - all right reserved

Design by Koen Vermeulen

Huid- en nagelproblemen

Voor tal van huid- en nagelaandoeningen kan u bij een podoloog terecht. Huid en nagels worden immers blootgesteld aan fysische krachten die ontstaan tijdens het dragen van schoenen en/of een afwijkende voetstand of voetfunctie.

Overmatige eeltvorming, likdoorns (eksterogen), kloven, schimmelinfecties aan huid of nagel, kalknagels, ingroeiende nagels, en voetwonden zijn een greep uit de huid- en nagelaandoeningen die door een podoloog behandeld kunnen worden. Bij sommige van voornoemde klachten wordt de podologische voetzorg gecombineerd met een behandeling bij andere medici (bv. dermatoloog).

Onderzoek bij huid- en nagelaandoeningen

Anamnese

Tijdens de anamnese of het vraaggesprek wordt gevraagd waar het probleem zich bevindt en geïnformeerd naar het klachtenpatroon.

Specifieke ziektebeelden (zoals diabetes) en het nemen van medicatie (bloedverdunners) worden best vermeld.

Inspectie

De inspectie omvat het visueel opnemen van de klacht. Is de klacht een gevolg van een anatomische of functionele afwijking of vloeit deze voort uit het dragen van onaangepast schoeisel?

Onderzoek

Door het voelen en het onderzoeken van het probleem wordt er een kader gevormd voor het opstellen van de behandeling.

Specifiek onderzoek bij diabetici

Naast bovengenoemde onderzoeksonderdelen worden sensibiliteit en doorbloeding uitgebreid gecontroleerd. Meer informatie vindt u onder de rubriek “diabetespatiënt”.

Behandeling van huid- en nagelaandoeningen

Snij- en freestechniek

Deze instrumentele behandeling wordt vaak gebruikt bij huid- en nagelaandoeningen en kan zowel preventief als curatief aangewend worden. Bij eeltverwijdering en het verwijderen van likdoorns worden beide gecombineerd. Voor nagelproblemen, zoals ingroei of een verdikking van de nagelplaat, wordt overwegend de freestechniek gebruikt.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifiek instrumentarium.

Siliconenorthese of orthoplastie

Siliconenorthesen zijn op maat gemaakte hulpmiddelen om een afwijkende teenstand te corrigeren of om de overdruk bij bijvoorbeeld een likdoorn tussen de tenen te verminderen.

Wondzorg en vilttherapie

Het reinigen, ontsmetten en verzorgen van wonden aan de voet, indien nodig gecombineerd met een vilttherapie die voor wondontlasting zorgt, is erg belangrijk, zeker wanneer het specifieke patiëntenpopulaties betreft (diabetespatiënten).

Taping/bandage

Een tape of bandage wordt frequent gebruikt bij sporters, bij een enkelverstuiking of in afwachting van een definitieve zooltherapie.

Door het aanleggen van een al dan niet klevend verband wordt de voet en/of het enkelgewricht daar waar nodig ontlast, ondersteund of gecorrigeerd.

Voorlichting/educatie/schoenadvies

Vaak ontstaan voetklachten of voetproblemen uit onwetendheid, gebrek aan informatie of tijdsgebonden factoren (schoenmode). Daarom tracht een podoloog u zoveel mogelijk inzicht en informatie te verschaffen. Tips bij de aankoop van een goede schoen vindt u onder de rubriek “schoenadvies”.