Helga Mennen - Podologie-Kinesitherapie

m6

 

© 2018 Helga Mennen bvba - all right reserved

Design by Koen Vermeulen

Zooltherapie

Het vervaardigen van zolen is voor een professionele podoloog een onderdeel van een totaal therapeutisch plan. Een podoloog gaat hierbij verder dan louter en alleen het vervaardigen van een zool als hulpmiddel. Aan het vervaardigen van een podologische zool gaat steeds een uitgebreid onderzoek vooraf, altijd in combinatie met een ganganalyse (zie rubriek “onderzoek”).

Podologische zolen (ook wel functionele zolen genoemd) onderscheiden zich omdat ze de voetfunctie herstellen, optimaliseren of daar waar nodig ontlasten. Podologische of functionele zolen dienen dus niet enkel als pijnverlichting of symptomatische behandeling. Ze worden als hulpmiddel vervaardigd om de voet biomechanisch te corrigeren/ uit te lijnen en te helpen in zijn functie, zodat ook de functie van het onderste lidmaat wordt geoptimaliseerd tijdens belasting.

Podologische zolen worden door mij steeds onbelast met een gipsafdruk gemaakt. Op die manier kan ik de voet in zijn optimale positie plaatsen. Daarna wordt de afdruk gecorrigeerd en aangebouwd aan de hand van de resultaten van het onderzoek. De achtervoet wordt gestuurd, de middenvoet begeleid en/of de voorvoet gecorrigeerd. De linker- en de rechterzool kunnen daarom totaal verschillend zijn. Afhankelijk van de klacht, het beoogde doel of het gebruik (dagdagelijkse activiteit of sportactiviteit) wordt er materiaal gebruikt met verschillende hardheden. Het is belangrijk dat de zool steeds in combinatie met een goede schoen wordt gedragen (zie rubriek “schoenadvies"), anders verliest de zool deels zijn effect.

In sommige gevallen wordt er echter een Lavignezool gemaakt. Hierbij vertrekt men van een blauwdruk waarop uw voet wordt ingetekend. Het spreekt voor zich dat de correctie veel minder is dan bij een functionele zool.

Voor podologische zolen is er geen terugbetaling. Enkel ziekenfonds Partena voorziet een tussenkomst van €50. Daar ik de zolen zelf vervaardig kan ik de prijs van de zool drukken, zodat u nauwelijks meer betaalt dan bij klassieke zolen. Voor een podologische zool, individueel vervaardigd en aangepast, én steeds voorafgegaan door een onderzoek, krijgt u dus veel meer in de plaats.